Polityka prywatności serwisu AndroidKurs.pl

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności nastąpiła 24.05.2018, w związku z dostosowaniem Polityki Prywatności do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które wejdą w życie z dn. 25.05.2018

 • Słownik pojęć i definicje::
  • • Serwis / Platforma szkoleniowa: Strona internetowa pod adresem www.androidkurs.pl, na której świadczone są E-usługi przez firmę EDUCATIVO Martyna Niziołek.
  • • Administrator: firma EDUCATIVO Martyna Niziołek zarządzająca i świadcząca E-usługi w ramach Serwisu www.androidkurs.pl.
  • • Użytkownik / Klient: osoba lub podmiot składający oświadczenie woli oraz dobrowolnie korzystający z E-usług w ramach Serwisu, podający dane osobowe oraz godzący się na przetwarzanie tych danych w celu zapewnienia świadczenia E-usług przez Serwis.
  • • E-usługa: należy przez to rozumieć dostęp Użytkownika do opłaconego kursu on-line na określony horyzont czasowy. Dostęp do E-usługi odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
  • • Zamówienie: Złożenie oświadczenia woli przez Użytkownika na zawarcie umowy o świadczenie E-usługi oferowanej przez Administratora. Za skuteczne złożenie zamówienia uznaje się wypełnienie formularza zakupu na stronie www.androidkurs.pl oraz uregulowanie płatności w pełnej kwocie.


 • §1. Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.androidkurs.pl administrowanej przez EDUCATIVO Martyna Niziołek (dalej „Serwis”) odnoszących się do niniejszej Polityki Prywatności. W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 • §2. Administratorem danych jest firma EDUCATIVO Martyna Niziołek z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 65. NIP: 5811936324 , REGON: 320988966. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.

 • $3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 • §4. Dane przekazywane przez Użytkownika: Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. Gromadzimy dane podane dobrowolnie przez Użytkownika na potrzeby realizacji E-usługi.

 • §5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

  - realizacji E-usług świadczonych w ramach serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
  - marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność świadczenia E-usług w ramach Serwisu. Do uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i wymaga to podania następujących danych: Imię i Nazwisko, adres e-mail.
  Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi e-usługami na rzecz Użytkownika, to jest operatorowi płatności (tpay.com).

 • §6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują Użytkownikowi następujące prawa:

  - W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
  - Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto użytkownika zostanie usunięte i dane osobowe przestaną być przetwarzane przez Administratora.
  - Użytkownik może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Użytkownika celu.
  - Użytkownik ma prawo do wglądu oraz zmiany swoich danych osobowych.
  - Użytkownik może zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
  - Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem w celu zmiany, usunięcia lub uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych: Educativo Martyna Niziołek, ul. Polna 65, 87-100 Toruń, kontakt@androidkurs.pl

 • §7. Czas przechowywania danych osobowych. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub zażądania przez Użytkownika usunięcia danych osobowych.

  W systemie Administratora pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Użytkownika transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami oraz w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 • §8. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki tego typu są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Stosowanie cookies umożliwia podnoszenie jakości naszych usług oraz zwiększania zadowolenia naszych użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji. Pliki cookie stosowane są do następujących celów: utrzymanie sesji Użytkownika, przywrócenie sesji użytkownika, zapamiętanie zawartości koszyka oraz kodów promocyjnych.

  Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu, analiza danych statystycznych, ustalanie liczby użytkowników, pośrednictwo płatności, do podmiotów należy zaliczyć:
  - facebook.com
  - google.com/analytics
  - adwords.google.com
  - bit.ly
  - tpay.com
  - smartsupp

  Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

 • §9. Profilowanie. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych e-usług. Profilowanie przekazu marketingowego odbywa się poprzez wtyczki (facebook.com oraz Google Analitycs, Google AdWords), które są zainstalowane w Serwisie.


 • Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie Polityki Prywatności - skontaktuj się z Nami:
  Educativo Martyna Niziołek, ul. Polna 65, 87-100 Toruń, e-mail: kontakt@androidkurs.pl